Sommige gebieden eisen een strengere controle om contaminatie of productdegradatie te voorkomen. Knaagdieren zijn daarenboven ook drager van parasieten en van infectueuze ziektes als leptospirose dat een werkelijk gevaar vormt voor het aanwezige personeel op de desbetreffende sites.
De klassieke ontrattingsprocédés met vergif of met adhesieve banden geven geen doeltreffende garantie in de desbetreffende gebieden. Ze zijn niet genoeg aanwezig in de belangrijke zones, zeker in hoogtes. Ze worden inefficiënt op lange termijn daar de dieren een uitstekend aanpassingsvermogen bezitten!
Aderep 3000 is een teogevoegde waarde aan elk bestaand verdelgingssysteem. Het grote voordeel is dat er geen continu onderhoud gelinkt is aan het apparaat, en dit zal zich op lange termijn voelen aan de kostenanalyse van bestaande onderhoudscontracten.

Téléchargez vos pdfs